Verslo ir akcijų vertinimas

Turime sukaupę didelę patirtį vertinti skirtingas bendroves: nuo didžiausių įmonių grupių, iki smulkių ir vidutinių verslų. Verslo vertinimą atliekame mažiausiai dviem skirtingais metodais. Vertindami verslą, nuosavą kapitalą ar jų dalis (akcijų paketus), taikome pajamų metodą (diskontuotų pinigų srautų būdą), lyginamąjį metodą (lyginant panašių listinguojamų įmonių kainas biržose ir/ar panašaus verslo pardavimo sandorių kainas naudojant palyginamuosius rodiklius – EV/EBITDA, EV/Sales, EV/EBIT ir pan.) ir turto požiūrio metodų derinį (verslo vertės nustatymas taikant įmonės turto, atmetus įsipareigojimus, rinkos vertę nustatančius metodus).

Verslo vertinimas atliekamas remiantis:

 • Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu

 • Turto ir verslo vertinimo metodika

 • Naujausiais Tarptautiniais vertinimo standartais

 • Naujausiais Europos vertinimo standartais

 • Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu

Verslo vertinimus dažniausiai atliekame klientams, kurie kreipiasi dėl įvairių priežasčių:

 • Įmonės ar jos verslo dalies vertinimas pardavimui

 • Įmonių - kandidačių įsigijimui - vertinimas

 • Įmonių vertinimas įmonių susijungimo atveju

 • Akcijų vertinimas akcininkų ginčo metu

 • Įmonės vertinimas restruktūrizavimo atveju

 • Bendrovės vertinimas reorganizavimo atveju

Turtas ir verslas gali būti vertinami ir kitais tikslais, pavyzdžiui, dėl finansinių ataskaitų sudarymo, kainos alokacijos (kainos paskirstymo), apmokestinimo, draudimo, nuostolių nustatymo, įkeitimo ir pan.

Susisiekime

Quadrum East, 6-as aukštas
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
info@confidentus.eu

Detaliau...